Festival

Manga Fes Vip Guest [ Details ] - Part 1Xin được mạn phép tổng lại những VIP guest sẽ đến với chúng ta trong dịp Manga Festival nhé <3 

1st Vip Guest

Coser: Đông Vũ
From: China

---

Đơn vị tài trợ 4 Leaf Clover Shop

2nd Vip Guest

Coser: Tiểu Hắc
From: China

---

Đơn vị tài trợ 4 Leaf Clover Shop
 
 
 
3rd Vip Guest

Coser: Zeasonal
From: Thailand

---

Đơn vị tài trợ 4 Leaf Clover Shop
 
 
 
4th Vip Guest

Coser: Adam
From: Thailand

---

Đơn vị tài trợ UME Shop
 
 
 

5th Vip Guest

Coser: Bellamy
From: Thailand

---

Đơn vị tài trợ UME Shop
 
 
 
 
6th Vip Guest

Coser: Nhật Ngân
From: Taiwan

---

Đơn vị tài trợ 4 Leaf Clover Shop
 
 
 
7th Vip Guest

Coser: Alexis Seiz
From: Thailand

---

Đơn vị tài trợ VOICE Shop
 
 
 
 

8th Vip Guest

Coser: Heyleydia
From: Thailand

---

Đơn vị tài trợ VOICE Shop
 
 
 
 9th Vip Guest

Coser: Thiên Thủy Tam Thiên
From: 304

---

Đơn vị tài trợ 4 Leaf Clover Shop

 


10th Vip Guest

Coser: Thiên Thủy Tầm
From: 304

---

Đơn vị tài trợ 4 Leaf Clover Shop
 

Add comment


Security code
Refresh

Hình ảnh các coser MF-SG-2013