Festival

Summer Melody


Để bắt đầu 1 mùa hè sôi động hội Otaku Miền Nam quyết định tổ chức một sự kiện mùa hè mang tên SUMMER MELODY dành cho các bạn ham mê văn hóa Nhật, anime, manga Nhật.

Read more: Summer Melody

Hình ảnh các coser MF-SG-2013