TẠP CHÍ MANGA COMIC GENE SẼ RA MẮT VÀO THÁNG 4 TỚI

Theo ANN thì nhà xuất bản Nhật Media Factory mới thông báo là họ sắp cho ra đời một tạp chí manga mới mang tên Monthly Comic Gene, số đầu tiên sẽ được xuất bản vào tháng 4 năm 2011.

 

Read more: TẠP CHÍ MANGA COMIC GENE SẼ RA MẮT VÀO THÁNG 4 TỚI