Anime Expo USA

Tiếp diễn những Japan Expo đã tổ chức gần đây. Rất nhiều Cosplayer tuyệt vời xuất hiện tại Anime Expo 2014. Hãy xem tất cả các AX Cosplayer đẹp đã đưa ra, từ xinh đẹp cho đến lạnh lùng trong loạt ảnh tường thuật! Mức độ của American Cosplay đã tăng lên với các tài năng đẳng cấp thế giới xuất hiện tại Hội chợ triển lãm Nhật Bản.  

Tiếp diễn những Japan Expo đã tổ chức gần đây. Rất nhiều Cosplayer tuyệt vời xuất hiện tại Anime Expo 2014. Hãy xem tất cả các AX Cosplayer đẹp đã đưa ra, từ xinh đẹp cho đến lạnh lùng trong loạt ảnh tường thuật! Mức độ của American Cosplay đã tăng lên với các tài năng đẳng cấp thế giới xuất hiện tại Hội chợ triển lãm Nhật Bản.  

More Pics

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nguồn: Otakumode

Add comment


Security code
Refresh

Hình ảnh các coser MF-SG-2013